Hvem er vi?

I instruktørgruppen bag Fysio-Pilates.dk er vi løbende i kontakt med hinanden, så vi kan videreudvikle vores undervisning.

Vi forholder os til de erfaringer vi selv får, ligesom vi integrerer de tilbagemeldinger vi får fra mange af de flere hundrede fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige der har deltaget på vores kurser.

Vi opsøger og debatterer ny viden. Vi holder os løbende á jour med hvad der sker inden for den relevante forskning og træning. Vi er mindst en gang om året ude i verden for at søge ny inspiration og viden.

Læs mere