Instruktør-uddannelse i FysioPilates

Kursets formål

Kurset kvalificerer dig til at undervise i FysioPilates på hold og individuelt, og at anvende teknikken i forbindelse med anden fysioterapeutisk behandling.
Du lærer og får overblik over en række øvelser og bliver i stand til at re/progrediere og individuelt tilpasse øvelserne.

Kursets indhold

· Teoretisk introduktion til Pilates-konceptet og teorierne bag
· Gennemgang af en lang række begynderøvelser
· Individuel tilpasning af øvelser – pro/regrediering
· Udvælgelse af øvelser til specifikke målgrupper og patient-kategorier
· Pædagogik i Pilates-undervisningen
· Opbygning af en undervisningsseance og et undervisningsforløb
· Hvordan bruger jeg Pilates-konceptet i min dagligdag som fysioterapeut?
· Hvor og hvordan kommer jeg i gang med at undervise?
· Undervisningsøvelser
· Forhåbentlig masser af gode og udbytterige faglige snakke
· Evt. praktikbesøg og undervisnings-supervision på et begynderhold (frivilligt)

Formen vil i høj grad være workshop-baseret. Vi arbejder rigtig meget praktisk. Indimellem er der korte teoretiske indlæg.

Undervisere

Fysioterapeuterne Marianne Nørup, Malene Rasmussen og Lotte Høj Thomsen
Der er altid min. to undervisere til stede på kurserne.

Hjemmearbejde

Vi har lavet pauser mellem kursusdagene. For at få det maksimale udbytte af undervisningen anbefaler vi at du øver derhjemme i de mellemliggende perioder. Jo flere gange du har prøvet øvelserne, jo bedre hænger de fast, og jo større bliver dit øvelsesrepertoire og forståelse for mekanismerne bag. En god ide er også at prøve øvelserne på andre.
Den sidste kursusdag vil der være en øvelse hvor I underviser i mindre grupper. I forbereder undervisningen i små arbejdsgrupper.
OBS: Forberedelse til undervisningsøvelsen sker mellem de to sidste kursusgange.

Praktik

Så vidt det praktisk er muligt, vil vi formidle praktik/besøg på et FysioPilates-hold. Vi afklarer ønsker og tidspunkter for denne del individuelt.

Målgruppe

Fysioterapeuter, fysioterapeutstuderende eller andre med lignende faglig baggrund.

Forudsætninger

Det er en fordel (men ikke en betingelse) at deltagerne har fulgt mindst ét (Fysio)Pilates-forløb eller sideløbende deltager på et.

Tidspunkt og sted

DansEquilibrium, Horsensvej 72D, 7100 Vejle OBS: Dette kursus har tidligere været slået op i Odense, men er i år flyttet til Vejle pga. corona-aflysninger tidligere på året

Torsdag den 26. august, kl. 9.30-15.45
Fredag den 27. august, kl. 9.15-15.45
Torsdag den 9. september, kl. 9.30-15.45
Fredag den 10. september, kl. 9.15-15.45
Fredag den 8. oktober, kl. 9.15-16.00
Evt. praktik/besøg aftales individuelt.

OBS: Vi følger corona-udviklingen nøje. Se teksten med rødt herunder.

Pris og betaling

8500 kr., som inkluderer undervisning (2 undervisere ved max 16 deltagere, 3 undervisere ved max 24 deltagere), udførligt undervisningskompendium, kaffe/te, frokost og evt. supervisions/praktikforløb. OBS: Rabat til studerende! Skriv til os.
OBS: Tilmelding er bindende efter 15. juni. 2021. Betalingen kan ikke refunderes i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.

OBS: Grundet corona-situationen må vi desværre tage ekstra forbehold for afviklingen af kurser, indtil situationen er stabil. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tager højde for at vores kurser kræver at man kan være fysisk tæt på hinanden. Vi forbeholder os derfor muligheden for til enhver tid at aflyse/udsætte kurset, hvis vi ikke vurderer at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, eller hvis der ikke er tilstrækkeligt mange tilmeldinger. Vi vil bestræbe os på at give besked om dette i så god tid som muligt.

I corona-perioden gælder derfor også andre betalingsbetingelser. Tilmelding er bindende efter ovenstående dato, men i tilfælde af dokumenteret sygdom vil vi tilbyde at flytte deltagelsen til et senere kursus.

Såfremt vi er nødt til at aflyse eller udsætte kurset, vil alle få tilbudt at skubbe deres deltagelse til et senere tidspunkt, eller få tilbagebetalt hele beløbet.

Kursusgebyret indbetales på reg.nr. 8147, kontonr. 1905505 (AlmBrandBank). Husk at angive navn.
Ønsker du at betale via elektronisk faktura/EAN-nummer, bedes du anføre dette i din tilmelding.

 

Tilmeld dig her!

    Jeg giver hermed tilladelse til at Fysio-Pilates.dk deler oplysninger om navn, adresse, mail, tlf og evt. arbejdsplads i form af en deltagerliste, som sendes ud til resten af de tilmeldte på samme kursus. Samt at Fysio-Pilates.dk opbevarer ovenstående oplysninger internt (deles ikke med tredjepart). Jeg kan til enhver tid anmode om at Fysio-Pilates.dk sletter mine oplysninger.