Inspirations- og “kom-videre”-dage for FysioPilates-instruktører

 

Tid og sted

Odense (OSF/OASK, Rugårdsvej 15A, 5000 Odense C)

Fredag den 30. okt. 2020 kl. 9.30-16.00 og lørdag den 31. okt.2020 kl. 9.00-15.30

OBS: Kurset er fra og med 2017 udvidet til to dage (tidligere 1 dag), men indholdet er i store træk det samme som tidligere. Har du været på boosterdagen inden for de seneste år, vil det derfor være overvejende gentagelser. Vælg i stedet vores hofte-bækken-dag eller bassinkurset!

Kursets indhold

Boosterkurset er ment som en inspiration til nye måder at krydre FysioPilates-undervisningen på, ligesom det er målet at inspirere til selv at udvikle øvelser på fortsætter-niveau. Desuden lægges der op til at deltagerne kan udveksle erfaringer med hinanden og danne netværk, hvis det ønskes.

Vi vil præsentere forskellige tilgange til FysioPilates – fortrinsvis tænkt som oplevelsesbaserede input, men vi vil også i enkelte øvelser arbejde i små grupper med fokus på korrektion og tilpasning af øvelserne. Udvalgte øvelser gentages i løbet af dagen og udleveres på skrift.

OBS: Dagens program gennemgås væsentligt hurtigere end på grundkurset, idet vi lægger vægt på inspiration/boost og forudsætter grundkendskab til FysioPilates-principperne.

Hoved-overskrifter for dagene:
Dynamisk FysioPilates – rytme, flow osv.
Stående/funktionel FysioPilates
Let øvede basisøvelser
Brug af redskaber, primært overball og foam roller

Undervisere

Mette Karlskov
Lotte Høj Thomsen

Forudsætninger/målgruppe

Du skal være uddannet FysioPilates-instruktør

Deltagerantal

max 22

Pris

3400 kr., som inkluderer undervisning, udførligt undervisningskompendium og forplejning

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på formularen herunder. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet!
Tilmeldingen er bindende efter 10.10.2020, og deltagergebyret refunderes ikke i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.

Betaling

Kursusgebyret indbetales på reg.nr. 8147, kontonr. 1905505 (AlmBrandBank). Husk at angive navn.
Ønsker du at betale via elektronisk faktura/EAN-nummer, bedes du anføre dette i din tilmelding.

OBS: Grundet corona-situationen må vi desværre tage ekstra forbehold for afviklingen af kurser, indtil situationen er stabil. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tager højde for at vores kurser kræver at man kan være fysisk tæt på hinanden. Vi forbeholder os derfor muligheden for til enhver tid at aflyse/udsætte kurset, hvis vi vurderer at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, eller hvis der ikke er tilstrækkeligt mange tilmeldinger. Vi vil bestræbe os på at give besked om dette i så god tid som muligt.

I corona-perioden gælder derfor også andre betalingsbetingelser. Tilmelding er bindende efter ovenstående dato, men i tilfælde af dokumenteret sygdom vil vi tilbyde at flytte deltagelsen til et senere kursus.

Såfremt vi er nødt til at aflyse eller udsætte kurset, vil alle få tilbudt at skubbe deres deltagelse til et senere tidspunkt, eller få tilbagebetalt hele beløbet.

Tilmeld dig her!

    Jeg giver hermed tilladelse til at Fysio-Pilates.dk deler oplysninger om navn, adresse, mail, tlf og evt. arbejdsplads i form af en deltagerliste, som sendes ud til resten af de tilmeldte på samme kursus. Samt at Fysio-Pilates.dk opbevarer ovenstående oplysninger internt (deles ikke med tredjepart). Jeg kan til enhver tid anmode om at Fysio-Pilates.dk sletter mine oplysninger.